top of page

Om oss

Rom for alle

Perlen Eiendom utvikler boligkonsepter med fellesskap, inkludering og miljø i sentrum. Med delte boløsninger kan det skapes fellesskap på tvers av generasjoner. Varierte boligstørrelser og sosiale innretninger som leie-til-eie, Husbankfinansiering og kommunesamarbeid gjør boligene tilgjengelig for ulike økonomier.  Grønne omgivelser med blågrønn faktor, dyrkefellesskap og tilrettelegging for biologisk mangfold bidrar til trivsel.

bottom of page