Om oss

Rom for alle

Perlen Eiendom utvikler boligkonsepter med fellesskap, inkludering og miljø i sentrum. Med delte boløsninger kan det skapes fellesskap på tvers av generasjoner. Varierte boligstørrelser og sosiale innretninger som leie-til-eie, Husbankfinansiering og kommunesamarbeid gjør boligene tilgjengelig for ulike økonomier.  Grønne omgivelser med blågrønn faktor, dyrkefellesskap og tilrettelegging for biologisk mangfold bidrar til trivsel.

PERLEN EIENDOM AS

ORG. NR. 891 549 202

  • Grey Facebook Icon