top of page
Søk
  • Forfatterens bildePerlen

"Shared living" på Nesodden - boliger som motvirker ensomhet - Hellvikveien 46

I Hellvikveien 46 på Nesodden planlegger vi et helt spesielt boligprosjekt. Prosjektet er tilpasset boligsosial handlingsplan for Nesodden, og er utarbeidet i samarbeide med blant annet Nesodden kommune og Husbanken. Hovedmålgrupper er re-etablerere med barn, seniorer og førstegangsetablerere, men det blir også varierte boliger for andre målgrupper. Det planlegges fellesarealer med storstue/aktivitetsrom, trimrom, storkjøkken, resepsjon, nærbutikk, kafé, besøkshybel m.m. Dette kan bli det første «shared living» prosjektet på Nesodden, med en boform og utforming som fremmer fellesskap og motvirker ensomhet på tvers av generasjoner. Også utendørs legges det til rette for fellesskap ved at fellesarealer prioriteres fremfor private hager. Her planlegges grønne omgivelser med blågrønn faktor, og felles dyrking i samarbeide med Bokashi Norge/U.reist. Det legges også opp til biologisk mangfold med etablering av blant annet en stor amfibiedam. Prosjektet er på flere områder nyskapende på Nesodden - mer informasjon følger! Link til kommunens plandokumenter finner du her.


Illustrasjonsplan:Eiendommen sett fra Hellvikveien:
413 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page